led ekran cena

Video nadzor na objektu Ministarstva spoljnih poslova

Preduzeće „Tesla sistemi d.o.o.“ Beograd trenutno izvodi radove na sistemu video nadzora u Ministarstvu spoljnih poslova.

Za kompaniju Tesla sistemi značaj video nadzora je višestruk, pa se stoga njihovom planiranju i izvođenju posvećuje posebna pažnja.
Comments for this post are closed.